Kategoriarkiv: Uncategorized

Styrelsen behöver nya ledamöter

Det är snart dags för årsstämma och i år kommer det att finnas goda möjligheter för nya krafter i styrelsen. Ta dig därför en ordentlig funderare på om inte just du skulle kunna tänka dig att ställa upp.

I år är ordförande och två ledamöter i tur att avgå och suppleanten väljs som vanligt på ett år. Nästa år kommer kassören att avgå och en ny ledamot kan med fördel få överlämning redan detta år.

Hyresgäster tas varmt emot som medlemmar och som nya styrelseledamöter.

Hör av dig till valberedningen eller maila till styrelsen@nabben.se om du är intresserad.

Ingen kan göra allt men alla tillsammans kan göra mycket.

/Valberedningen och sittande styrelse

Bryggupptagning – nu på söndag 23 oktober kl 15.00 – kom och hjälp till!

I år är planen att som förr om åren flytta ut bryggdelen närmast land på båda bryggorna så att det är mindre risk att bryggorna far illa, samt att som vanligt ta upp landgångarna på land.

Vi behöver därför hjälpas åt med detta och alla medlemmar uppmanas att komma och hjälpa till nu på söndag den 23:e oktober kl 15.00. Är vi ett större gäng så tar det inte så lång stund.

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022 för Örnabbens ekonomiska småbåtshamnförening i Örarna

Tid: Torsdag 19 maj kl 18.00

Plats: Hamnen

Dagordning

 1. Ordinarie föreningsstämmas öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämma
 3. Fastställande av röstlängden
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om föreningsstämmas stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av föregående ordinarie föreningsstämmas protokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Val av ordförande om ordförande är i tur att avgå
 12. Val av övriga styrelseledamöter i tur att avgå och styrelsesuppleant
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Föredragning av styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår
 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 18. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
 19. Motioner till ordinarie föreningsstämma
 20. Övriga frågor
  • Att göra lista
  • Period för hamnvakt
  • Trädfällning på ytan vid dassen
  • Förslag från medlem gällande uppställning av båtvagn på hamnföreningens mark
  • Information gällande:
   • Maskkompost och fiskespön på hamnföreningens mark
   • Grillplatser
   • Vassklippning
   • Skyltning i hamnen
  • Soptunnor på hamnområdet
  • Rampavgift för icke medlemmar
  • Åtgärder bryggorna
  • Framtiden för hamnen muddring, byautveckling mm
 21. Ordinarie föreningsstämmas avslutning

 

Välkommen

/Styrelsen

Arbetsuppgifter i hamnen 2021

Även i år kommer vi inte att organisera gemensamma arbetskvällar i hamnen pga FHM:s riktlinjer och för att skydda varandra. Istället har vi skrivit ihop några arbetsuppgifter som ni medlemmar kan utföra på egen hand eller gemensamt några få.

Kontakta Staffan Landström (072-7474071) för samordning och säg vilken arbetsuppgift som du kan ta på dig att göra och ungefär när.

Styrelsen ser till att landgångar och bryggor läggs ut och tas upp.

Det är ett gemensamt ansvar vi alla medlemmar har att ta hand om vår hamn och göra den trivsam att använda!

Arbetsuppgifter:

 1. Vassklippning under helgen 5-6 juni. Samordnas direkt med Ann-Sofi Öberg
  (070-6025099).
 2. Laga punktering på den stora kärran.
 3. Renovera överliggare på respektive brygga där så behövs. Med överliggare menas den planka som bomfästet är fastskruvat i.  Påbörjat på innersta sektionen på bryggan närmast parkeringen. Förslagsvis hjälps man åt de som har platserna på respektive sektion. Material finns i förrådet och virke på långsidan mot gamla sjöboden
 4. Byte av trasiga flytpumlor på bommarna. Ansvara för att den yttre bommen åtgärdas vid behov. De som har platserna längst in får ansvara både för yttre och inre bom.
 5. Slyröjning ned mot hamnbassängen, hela området.
 6. Slyröjning mot Fellenius, från bommen ned till stranden.
 7. Städa ur dassen, tömma påsar samt sätta dit ny.
 8. Städa ur vaktstugan, dammsuga och skura.
 9. Köpa och plantera blommor i krukorna

/Styrelsen