Hamnvakt

Samtliga medlemmar i föreningen har obligatorisk vakttjänstgöring. Detta sköts genom ett rullande schema över hamnens båtplatser.

Vakt och platslista (medlemmar) hittar du här: vaktlista 2023
Vaktreglerna (medlemmar) hittar du här: vaktregler

Regler och vaktansvar

  • Vakthållning sker alla dagar på tider enligt vaktlista
  • Vid varje vaktpass bör 2 personer vara närvarande
  • Medtag egen mobiltelefon för eventuell larmning av polis mm.
  • Utsedd vakt är själv skyldig ordna ersättare vid behov
  • Lägsta ålder för vakt 18 år.
  • Vakt som uteblivit från sitt pass debiteras med 1000 kr.
  • Loggbok finns i vaktstugan. I denna noteras datum, båtplatsnummer samt namn, adress, tel/mobilnummer och eventuell mailadress. Detta för uppdatering av medlemsregistret. Sedan noteras ev. iakttagelser mm. Man signerar även sitt vaktpass.
  • Numer finns en korthållare för Boxer i stugan, Staffan som skaffade den har lagt den på väggfästet till TV-apparaten

Lämna ett svar