Om hamnen

Örnabbens hamnförening är en liten fritidsbåthamn belägen strax söder om Örarna.  Hamnförening både hyr ut och försäljer båtplatser. I hamnen finns 74 platser med mellan 2,5 och 3,5 meter breda platser försedda med två olika längder på bommarna.

Kartanvisning till hamnen hittar du här; karta

Förbättringar och förslag

Förslagslåda finns uppsatt på vaktstugans vägg, där kan du lämna förslag och idéer på förbättringar / förändringar.

Insegling

insegling

I västra kanten på kort 413 hittar du angöringen Strapösund på N65º39’ och E22º19’
Därifrån går en till en början prickad led in till hamnen som
ligger ungefär 2,8’ längre in. Minsta djup i leden är 1,0m vid normalvatten

Lämna ett svar