Kontakt

Örnabbens hamnförening har delat uppgifter och ansvar på olika ansvariga för att underlätta för både styrelse och medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen når du på mailadressen  styrelsen@nabben.se .

Ordförande
Johannes Landström
Ansvarig för styrelsens arbete. Skall leda och driva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och medlemmarnas vilja.

Kassör
Åsa Jordung Talludde
Ansvarar för föreningens ekonomi. Detta omfattar allt från utskick av räkningar för båtplats mm till fakturor

Sekreterare
Martin Lund
Ansvarar för föreningens dokumentation och korrespondens.

Vaktansvarig och platsansvarig
Åsa Jordung Talludde
Ansvarar för platsansökningar, platsuppsägningar och administration av vaktlista.

Farledsansvarig
Lars Alstergren
Ansvarar för utsättning och upptagning av farledsutmärkning. Kan även, efter hänvändelse, bistå med lotsning i farleden innanför Strapösundet.

Lämna ett svar