Hamnplats

Hyra av båtplats

Vid önskemål om hyresplats kontaktas hamnansvarig eller sekreteraren som om möjligt erbjuder plats. Hyreskostnaden är för närvarande 2000 kr/år.

Det går i undantagsfall att hyra i andra hand men det förutsätter att båtplatsägaren har föreningens tillstånd då detta endast får ske i undantagsfall och under en begränsad tid.

Köp av båtplats

I mån av plats försäljs också båtplatser. Vid köp av båtplats blir man medlem i föreningen, upplysningar om vad det innebär lämnas av Vakt och platsansvarig

Priset på en båtplats är för närvarande 7000 kr med en årshyra på 500 kr.

Plusgirokonto

32 61 63 – 3

Lämna ett svar