Kategoriarkiv: Uncategorized

BRYGGUPPTAGNING lördag 20/10 kl 13.00

Vi samlas i hamnen kl.13.00 lördag den 20:e oktober för att göra hamnen i ordning inför vintern.

DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA STÄLLER UPP OCH KOMMER!
Ifjol var det med nöd och näppe vi  var tillräckligt många för att göra jobbet så i år hoppas vi att det inte kommer att vara så.

Båtägare uppmanas att ta upp båten senast i samband med bryggupptagningen, någon/några mindre båtar behövs på lördagen för att få bryggorna på plats.

Kaffe, korv och fika kommer att serveras som vanligt.

Välkomna! /Styrelsen

Årets vakt, avgifter mm

Vaktlistan finns nu uppdaterad under Hamnvakt.

Årets avgifter ska vara inbetald till 15/6 på plusgiro 32 61 63 -3
500 kr för medlemmar
2000 kr för hyresgäster.
De som vet med sig har missat vakt ifjol kan också betala in avgift för dessa på samma plusgiro.

Särskilt utskick per mail (och brev till några) kommer,
inkl. ett uppdaterat kontrakt som alla ombedes fylla i och skicka till kassören.

/Åsa JT, kassör

 

 

2018 BRYGGUTLÄGGNING och ARBETSKVÄLL torsdag 24 maj kl 19.00

Torsdag den 24 maj, 2018 kl 19.00 samlas vi i hamnen för att koppla ihop bryggorna och lägga ut dem inför sommaren.

Vi ska också i vanlig ordning snygga till i hamnen, rensa sly och kratta mm.

Under arbetskvällen finns det möjlighet att byta ut flytpumlor där så behövs. Respektive båtplatsinnehavare där dåliga flytpumlor finns uppmanas att ta initiativ till detta. Givetvis hjälper vi varandra.

Som vanligt bjuds på varmkorv och något gott med kaffet.

Så hoppas vi att det blir en varm fin kväll!

Välkomna!
/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Örnabbens ekonomiska småbåtshamnsförening i Örarna

Tid: TORSDAG 26 april 2018 klockan 19:00

Plats: Örarnas byahus

Kaffe/fika kommer att serveras till mötet.

Dagordning

 1. Ordinarie föreningsstämmas öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämma
 3. Fastställande av röstlängden
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om föreningsstämmas stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av föregående ordinarie föreningsstämmas protokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Val av ordförande om ordförande är i tur att avgå
 12. Val av övriga styrelseledamöter i tur att avgå och styrelsesuppleant
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Föredragning av styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår
 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 18. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
 19. Motioner till ordinarie föreningsstämma
 20. Övriga frågor (årsavgifter, utläggning och upptagning av bryggor samt vakthållning)
 21. Ordinarie föreningsstämmas avslutning

Välkomna! /Styrelsen

 

BRYGGUPPTAGNING söndag 15/10 kl. 10.00

Vi samlas i hamnen kl.10.00 söndagen den 15:e oktober för att göra hamnen i ordning inför vintern.

Båtägare uppmanas att ta upp båten senast i samband med bryggupptagningen, någon/några mindre båtar behövs på söndagen för att få bryggorna på plats.

Kaffe, korv och fika kommer att serveras som vanligt.

/Styrelsen

BRYGGUTLÄGGNING och ARBETSKVÄLL tisdag 23 maj kl 18.00

Tisdag den 23 maj kl 18.00 samlas vi i hamnen för att koppla ihop bryggorna och lägga ut dem inför sommaren.

Vi ska också i vanlig ordning snygga till i hamnen, rensa sly och kratta mm.

Under arbetskvällen finns det möjlighet att byta ut flytpumlor där så behövs. Respektive båtplatsinnehavare där dåliga flytpumlor finns uppmanas att ta initiativ till detta. Givetvis hjälper vi varandra.

Som vanligt bjuds på varmkorv och något gott med kaffet.

Så hoppas vi att isen ska ha gått tills dess och att det blir en varm fin kväll!

Välkomna!
/Styrelsen