Författararkiv: asajordungtalludde

Styrelsen behöver nya ledamöter

Det är snart dags för årsstämma och i år kommer det att finnas goda möjligheter för nya krafter i styrelsen. Ta dig därför en ordentlig funderare på om inte just du skulle kunna tänka dig att ställa upp.

I år är ordförande och två ledamöter i tur att avgå och suppleanten väljs som vanligt på ett år. Nästa år kommer kassören att avgå och en ny ledamot kan med fördel få överlämning redan detta år.

Hyresgäster tas varmt emot som medlemmar och som nya styrelseledamöter.

Hör av dig till valberedningen eller maila till styrelsen@nabben.se om du är intresserad.

Ingen kan göra allt men alla tillsammans kan göra mycket.

/Valberedningen och sittande styrelse

Årets information och vaktlista utskickad, årsmötesprotokoll upplagt

Nu är årets informationsbrev och vaktlistan utskickad från ”styrelsen@nabben.se”. Titta efter i skräpposten om du inte ser att du fått mailet.

Årsmötesprotokollet finns upplagt under Arkiv och där finns även årsredovisningen.

Även vaktlistan för året finns upplagd under Hamnvakt.

Se informationsbrevet för att se hur du gör för att komma åt dokument under Arkiv och vaktlistan här på nabben.se.

Styrelsen /gm Åsa

Bryggupptagning – nu på söndag 23 oktober kl 15.00 – kom och hjälp till!

I år är planen att som förr om åren flytta ut bryggdelen närmast land på båda bryggorna så att det är mindre risk att bryggorna far illa, samt att som vanligt ta upp landgångarna på land.

Vi behöver därför hjälpas åt med detta och alla medlemmar uppmanas att komma och hjälpa till nu på söndag den 23:e oktober kl 15.00. Är vi ett större gäng så tar det inte så lång stund.

/Styrelsen

Årets medlems- och hyresgästinformation utskickad, årsmötesprotokoll klart

Nu är årets informationsbrev med inbetalningsuppgifter och annan info samt vaktlista utskickat via den nya brevlådan styrelsen@nabben.se. Kontrollera att mailet inte hamnat i din skräppost. (Vissa medlemmar kommer att få sin info per vanligt brev).

Protokollet från årets stämma finns nu också upplagt under ”Arkiv”.

/Styrelsen gm Åsa

Arbetsuppgifter i hamnen 2021

Även i år kommer vi inte att organisera gemensamma arbetskvällar i hamnen pga FHM:s riktlinjer och för att skydda varandra. Istället har vi skrivit ihop några arbetsuppgifter som ni medlemmar kan utföra på egen hand eller gemensamt några få.

Kontakta Staffan Landström (072-7474071) för samordning och säg vilken arbetsuppgift som du kan ta på dig att göra och ungefär när.

Styrelsen ser till att landgångar och bryggor läggs ut och tas upp.

Det är ett gemensamt ansvar vi alla medlemmar har att ta hand om vår hamn och göra den trivsam att använda!

Arbetsuppgifter:

 1. Vassklippning under helgen 5-6 juni. Samordnas direkt med Ann-Sofi Öberg
  (070-6025099).
 2. Laga punktering på den stora kärran.
 3. Renovera överliggare på respektive brygga där så behövs. Med överliggare menas den planka som bomfästet är fastskruvat i.  Påbörjat på innersta sektionen på bryggan närmast parkeringen. Förslagsvis hjälps man åt de som har platserna på respektive sektion. Material finns i förrådet och virke på långsidan mot gamla sjöboden
 4. Byte av trasiga flytpumlor på bommarna. Ansvara för att den yttre bommen åtgärdas vid behov. De som har platserna längst in får ansvara både för yttre och inre bom.
 5. Slyröjning ned mot hamnbassängen, hela området.
 6. Slyröjning mot Fellenius, från bommen ned till stranden.
 7. Städa ur dassen, tömma påsar samt sätta dit ny.
 8. Städa ur vaktstugan, dammsuga och skura.
 9. Köpa och plantera blommor i krukorna

/Styrelsen