Påminnelse om inbetalning av avgifter har skickats ut

Ett femtontal avgifter saknas för 2023 och alla som är berörda har fått ett mail från styrelsen@nabben.se.

Kontrollera i din skräppost så att det inte hamnat där.

/ Åsa – kassören