Hamnen riskerar att läggas ned!

Medlemmar!

Valberedningen arbetar i motvind och på nytt lutar det åt att ingen vill vara ordförande och föreningen står då inför ett upplösande.

Det saknas ett förslag till ordförande och även en ledamot. Det är också önskvärt att en av ledamöterna kan ta över kassörsrollen inför nästa år då nuvarande kassör avgår efter 14 år och lämnar föreningen.

Det kommer en kallelse till stämma v 22 inom kort och innan stämman behöver valberedningen kunna sätta ihop ett förslag till styrelse.

Arbetet som ordförande behöver inte vara betungande men vi behöver en ordförande som är sammankallande och som leder. Arbete kan göras av andra medlemmar och tjänster köpas in men utan ledare/ordförande kan föreningen inte verka.

Anmäl dig till valberedningen redan imorgon!

/Den avgående styrelsen