Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 för Örnabbens ekonomiska småbåtshamnförening i Örarna
Tid: Måndag 27 maj kl 18.00
Plats: Hamnen

OBS: Bilaga till föreningsstämman för punkterna 17 och 20 finns under Arkiv – Årsmöten.

Dagordning

 1. Ordinarie föreningsstämmas öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämma
 3. Fastställande av röstlängden
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om föreningsstämmas stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av föregående ordinarie föreningsstämmas protokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Val av ordförande om ordförande är i tur att avgå
 12. Val av övriga styrelseledamöter i tur att avgå och styrelsesuppleant
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Föredragning av styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår
 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
  • Höjning av medlemsavgift och hyra
 18. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
 19. Motioner till ordinarie föreningsstämma
 20. Övriga frågor (se bilaga)
  • Period för hamnvakt
  • Bryggor och muddring
 21. Ordinarie föreningsstämmas avslutning

Välkomna!

/Styrelsen

Hamnen riskerar att läggas ned!

Medlemmar!

Valberedningen arbetar i motvind och på nytt lutar det åt att ingen vill vara ordförande och föreningen står då inför ett upplösande.

Det saknas ett förslag till ordförande och även en ledamot. Det är också önskvärt att en av ledamöterna kan ta över kassörsrollen inför nästa år då nuvarande kassör avgår efter 14 år och lämnar föreningen.

Det kommer en kallelse till stämma v 22 inom kort och innan stämman behöver valberedningen kunna sätta ihop ett förslag till styrelse.

Arbetet som ordförande behöver inte vara betungande men vi behöver en ordförande som är sammankallande och som leder. Arbete kan göras av andra medlemmar och tjänster köpas in men utan ledare/ordförande kan föreningen inte verka.

Anmäl dig till valberedningen redan imorgon!

/Den avgående styrelsen 

Styrelsen behöver nya ledamöter

Det är snart dags för årsstämma och i år kommer det att finnas goda möjligheter för nya krafter i styrelsen. Ta dig därför en ordentlig funderare på om inte just du skulle kunna tänka dig att ställa upp.

I år är ordförande och två ledamöter i tur att avgå och suppleanten väljs som vanligt på ett år. Nästa år kommer kassören att avgå och en ny ledamot kan med fördel få överlämning redan detta år.

Hyresgäster tas varmt emot som medlemmar och som nya styrelseledamöter.

Hör av dig till valberedningen eller maila till styrelsen@nabben.se om du är intresserad.

Ingen kan göra allt men alla tillsammans kan göra mycket.

/Valberedningen och sittande styrelse

Årets information och vaktlista utskickad, årsmötesprotokoll upplagt

Nu är årets informationsbrev och vaktlistan utskickad från ”styrelsen@nabben.se”. Titta efter i skräpposten om du inte ser att du fått mailet.

Årsmötesprotokollet finns upplagt under Arkiv och där finns även årsredovisningen.

Även vaktlistan för året finns upplagd under Hamnvakt.

Se informationsbrevet för att se hur du gör för att komma åt dokument under Arkiv och vaktlistan här på nabben.se.

Styrelsen /gm Åsa

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023 för Örnabbens ekonomiska småbåtshamnförening i Örarna

Tid: Måndag 22 maj kl 18.00

Plats: Hamnen

Dagordning

 1. Ordinarie föreningsstämmas öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämma
 3. Fastställande av röstlängden
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om föreningsstämmas stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av föregående ordinarie föreningsstämmas protokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Val av ordförande om ordförande är i tur att avgå
 12. Val av övriga styrelseledamöter i tur att avgå och styrelsesuppleant
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Föredragning av styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår
 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 18. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
 19. Motioner till ordinarie föreningsstämma
 20. Övriga frågor
  • Att göra lista
  • Period för hamnvakt
  • Byautvecklingen
   • Maskkompost utställd
   • Informationstavla på gamla vaktstugan uppsatt
   • Reparation grillplatsen
   • Ny grillplats
   • Vassklippningsutrustning
   • Förfrågan uppställning av bastu på hamnföreningens mark
   • Cykelställ
  • Såga ner träd mot närmsta granne
  • Dassen
  • Uppställning båtvagnar
  • Omflyttning båtplatser
  • Kortsiktig framtid
   • Reparation bryggor
   • Mindre muddring
  • Långsiktig framtid
   • Strapösundet
   • Hamnområdet
   • Engagemang medlemmar

21. Ordinarie föreningsstämmas avslutning

Välkommen

/Styrelsen

Bryggupptagning – nu på söndag 23 oktober kl 15.00 – kom och hjälp till!

I år är planen att som förr om åren flytta ut bryggdelen närmast land på båda bryggorna så att det är mindre risk att bryggorna far illa, samt att som vanligt ta upp landgångarna på land.

Vi behöver därför hjälpas åt med detta och alla medlemmar uppmanas att komma och hjälpa till nu på söndag den 23:e oktober kl 15.00. Är vi ett större gäng så tar det inte så lång stund.

/Styrelsen

Årets medlems- och hyresgästinformation utskickad, årsmötesprotokoll klart

Nu är årets informationsbrev med inbetalningsuppgifter och annan info samt vaktlista utskickat via den nya brevlådan styrelsen@nabben.se. Kontrollera att mailet inte hamnat i din skräppost. (Vissa medlemmar kommer att få sin info per vanligt brev).

Protokollet från årets stämma finns nu också upplagt under ”Arkiv”.

/Styrelsen gm Åsa