Författararkiv: admin

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdag 25 mars 2014 klockan 19:00
Plats: Örarnas byahus

En viktig punkt på stämman är antagandet av de nya stadgarna. För att de nya stadgarna ska bli giltigt beslutade måste beslut fattas på två på varandra följande stämmor och att två tredjedelar av de röstberättigade antar beslutet.

Vid den extrastämma som hölls i november förra året blev vi med minsta möjliga marginal beslutsmässiga. Det är därför av yttersta vikt att alla medlemmar kommer på stämman, alternativt skickar med en fullmakt med någon annan medlem. Varje medlem kan ha med sig EN fullmakt i enlighet med gällande stadgar. En förlaga till fullmakt hittar ni här.

Kaffe/fika kommer att serveras.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Beslut om godkännande av förslag till nya stadgar
8. Föredragning av föregående protokoll
9. Styrelsens verksamhetsberättelse
10. Kassaberättelsen
11. Revisionsberättelsen
12. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
13. Val av ordförande och 3 styrelseledamöter
14. Val av 1 styrelsesuppleant
15. Val av övriga funktionärer
16. Val av två revisorer
17. Val av två valberedare
18. Styrelsen budgetförslag för verksamhetsåret 2014
19. Fastställande av årsavgifter
20. Motioner till årsmötet
21. Fastställande av tidpunkt för vårutläggning av bryggor
22. Bryggupptagning
23. Vakthållning
24. Övriga frågor
25. Mötets avslutning

Väl mött
Styrelsen

Uppdaterad

Webben hade igår lite problem med registrering av användare pga en bugg, den är nu fixad. Om du försökte göra dig en användare men misslyckade skicka en blänkare till info(at)nabben.se.

För dokument som bara ska vara tillgängliga för medlemmar (loginskyddade) fås lösenord från informationsansvarig info(at)nabben.se.

Att skapa en användare

För att skapa en egen användare på vår webb gör följande;

  1. Klicka på ”Registrera” längst ner till höger, fyll ett användarnamn och din epost
  2. Ta en kopp kaffe och vänta på att informationsansvarig godkänner din registrering
  3. När du fått epost (att du blivit godkänd) är allt ok, du får då också ett lösenord för inloggning.
  4. Vid första inloggningen enligt bifogad länk i eposten alternativt ”login” längst ner till höger på www.nabben.se får du fylla i din profil. Fyll i förnamn/efternamn så vi vet att att du tillhör hamnen.

Efter registrering kommer att få epost när nya inlägg publiceras, du kan kommentera inlägg mm.

Hälsningar
Styrelsen

Ny webb

Det här är första inlägget på Örnabbens nya webb. Tanken med denna är att den skall bli mer lättanvänd både för medlemmar och styrelse.

Ni som är medlemmar uppmanar vi att registrera er på sidan. Detta möjliggör flera saker som t.ex.:
– automatisk notifiering via mail när någonting publiceras på webben
– möjlighet att kommentera och publicera inlägg (beroende på rättigheter)

Kommentarer, förslag, idéer på förbättringar/förenklingar mottages tacksamt och skickas då via mail till informationsansvarit info(at)nabben.se.