Kontakt

Örnabbens hamnförening har delat uppgifter och ansvar på olika ansvariga för att underlätta för både styrelse och medlemmar.

Ordförande
Staffan Landström – staffan.landstrom66@gmail.com
Ansvarig för styrelsens arbete. Skall leda och driva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och medlemmarnas vilja.

Kassör
Åsa Jordung Talludde – asa.e.jordung@telia.com
Ansvarar för föreningens ekonomi. Detta omfattar allt från utskick av räkningar för båtplats mm till fakturor

Sekreterare
Markus Jusslin – markus@jusslin.se
Ansvarar för föreningens dokumentation och korrespondens.

Vaktansvarig och platsansvarig
Per Tjärdalen – nortonindex@hotmail.com
Hjälper till med praktiska saker vid behov
Ansvarar även för platsansökningar och platsuppsägningar.

Farledsansvarig
Vakant
Ansvarar för utsättning och upptagning av farledsutmärkning. Kan även, efter hänvändelse, bistå med lotsning i farleden innanför Strapösund

Informationsansvarig
Styrelsen nabben.styrelsen@outlook.com
Ansvarar för information till medlemmar med hjälp av webbsidan

1 tanke kring ”Kontakt

Lämna ett svar