Kontakt

Örnabbens hamnförening har delat uppgifter och ansvar på olika ansvariga för att underlätta för både styrelse och medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen når du på mailadressen  styrelsen@nabben.se .

Ordförande
Johannes Landström – johannesland98@gmail.com
Ansvarig för styrelsens arbete. Skall leda och driva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och medlemmarnas vilja.

Kassör
Åsa Jordung Talludde – asa.talludde@gmail.com
Ansvarar för föreningens ekonomi. Detta omfattar allt från utskick av räkningar för båtplats mm till fakturor

Sekreterare
Martin Lund  – 2mlund@gmail.com
Ansvarar för föreningens dokumentation och korrespondens.

Vaktansvarig och platsansvarig
Åsa Jordung Talludde  – asa.talludde@gmail.com
Ansvarar för platsansökningar, platsuppsägningar och administration av vaktlista.

Farledsansvarig
Lars Alstergren
Ansvarar för utsättning och upptagning av farledsutmärkning. Kan även, efter hänvändelse, bistå med lotsning i farleden innanför Strapösundet.

Lämna ett svar