Hamnplats

Båtplatsen är en del av medlemskapet

Om ledig plats finns tilldelas en sådan vid inträde i föreningen och en deposition erläggs på 7000 kr samtidigt som man ingår ett skriftligt medlemsavtal.

Varje år betalar man också en medlemsavgift som för närvarande är 1000 kr och den fastställs varje år vid föreningsstämman.

Som medlem förväntas du också delta i det gemensamma arbetet med att sköta om och underhålla hamnen samt naturligtvis också sitta vakt 1-2 gånger per sommarsäsong.

Vid skriftlig uppsägning av platsen och medlemskapet återbetalas depositionen inom 2 år.

Hyra av båtplats

I undantagsfall beviljas också hyra av båtplats om det finns lediga platser.  Ett hyresavtal upprättas som förlängs automatiskt om inte uppsägning sker innan mars månad av någon av parterna.  Hyran är för närvarande 3000 kr/år. Även hyresgäster tilldelas 1-2 vaktpass per sommarsäsong.

Det går i undantagsfall att hyra i andra hand men det förutsätter att båtplatsägaren har föreningens tillstånd då detta endast får ske i undantagsfall och under en begränsad tid.

Är du intresserad av en plats så kontakta Vakt- och platsansvarig.

Plusgirokonto

32 61 63 – 3

Lämna ett svar