Kategoriarkiv: Info

Årsmöte 2015

Tid: 14 april 2015 klockan 19:00
Plats: Örarnas byahus

Kaffe/fika kommer att serveras.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Beslut om godkännande av förslag till nya stadgar
8. Föredragning av föregående protokoll
9. Styrelsens verksamhetsberättelse
10. Kassaberättelsen
11. Revisionsberättelsen
12. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
13. Val av ordförande och 3 styrelseledamöter
14. Val av 1 styrelsesuppleant
15. Val av övriga funktionärer
16. Val av två revisorer
17. Val av två valberedare
18. Styrelsen budgetförslag för verksamhetsåret 2014
19. Fastställande av årsavgifter
20. Motioner till årsmötet
21. Fastställande av tidpunkt för vårutläggning av bryggor
22. Bryggupptagning
23. Vakthållning
24. Övriga frågor
25. Mötets avslutning

Väl mött
Styrelsen

Uppdaterad

Webben hade igår lite problem med registrering av användare pga en bugg, den är nu fixad. Om du försökte göra dig en användare men misslyckade skicka en blänkare till info(at)nabben.se.

För dokument som bara ska vara tillgängliga för medlemmar (loginskyddade) fås lösenord från informationsansvarig info(at)nabben.se.

Ny webb

Det här är första inlägget på Örnabbens nya webb. Tanken med denna är att den skall bli mer lättanvänd både för medlemmar och styrelse.

Ni som är medlemmar uppmanar vi att registrera er på sidan. Detta möjliggör flera saker som t.ex.:
– automatisk notifiering via mail när någonting publiceras på webben
– möjlighet att kommentera och publicera inlägg (beroende på rättigheter)

Kommentarer, förslag, idéer på förbättringar/förenklingar mottages tacksamt och skickas då via mail till informationsansvarit info(at)nabben.se.